แนะนำอาชีพตามสายงาน

ครีเอทีฟ (Creative)

เจ้าของธุรกิจที่ปรึกษาธุรกิจอาหาร

นักกายภาพบำบัดทางด้านกีฬา

ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย

Site Engineer

ที่ปรึกษาด้านการศึกษา

ผู้สื่อข่าว (NEWS Reporter)

วิศวกรแท่นขุดเจาะน้ำมัน (Engineering drilling rig)

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

สายงานด้านรัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง