แนะนำอาชีพจากศิษย์เก่า

แนะนำอาชีพจากศิษย์เก่า 

เป็นแหล่งรวมวิดีโอแนะนำอาชีพจากศิษย์เก่า เพื่อเป็นการแนะแนวทางให้นักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ให้ได้แรงบันดาลใจและข้อมูลที่มีประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพ ให้ได้งานในบริษัทหรือองค์กรที่มีชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ  ซึ่งวิดีโอแนะนำอาชีพจะเป็นการสัมภาษณ์ศิษย์เก่าและบุคคลในอาชีพต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้รับชมทราบว่าหลังสำเร็จการศึกษาแล้วนั้นสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง ในแต่ละอาชีพต้องเตรียมตัวสมัครงานอย่างไร

Highlight Ep.1
นักกายอุปกรณ์

Highlight Ep.2
นักธรณีศาสตร์ผู้ช่วย

Highlight Ep.3
นักผลิตสื่อทางการแพทย์

Highlight Ep.4
Data Engineer

Highlight Ep.5
Customer Experience Thailand Trainer

Highlight Ep.6
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

Highlight Ep.7
เจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

Highlight Ep.8
ผู้สื่อข่าว

Highlight Ep.9
ทันตแพทย์

Highlight Ep.10
กัปตันสายการบิน

Highlight Ep.11
นักธรณีฟิสิกส์

Highlight Ep.12
นักประชาสัมพันธ์

Highlight Ep.13
Project Manager

Highlight Ep.14
Research Engineer

Highlight Ep.15
Digital Content Creator

Highlight Ep.16
นักกิจกรรมบำบัด

Highlight Ep.17
ครูสอนดนตรีออนไลน์

Highlight Ep.18
นักวิจัยกีฏวิทยา

Highlight Ep.19
เจ้าของธุรกิจเลี้ยงควายสวยงาม

Highlight Ep.20
นักวิชาการโภชนาการ

Highlight Ep.21
เจ้าของธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ออร์แกนิค

Highlight Ep.22
วิศวกรฝ่าย Logistics Planning & Control

Highlight Ep.23
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการเมืองและเศรษฐกิจ

Highlight Ep.24 Marketing Manager

Highlight Ep.25
Personal Trainer (Freelance)

Highlight Ep.26
วิศวกรแท่นขุดเจาะน้ำมัน

Highlight ตอนที่ 27
ที่ปรึกษาทางด้านการศึกษา

Highlight ตอนที่ 28
Site Engineer

Highlight Ep.29
ผู้ฝึกสอนฟุตบอล
ทีมชาติไทย

Highlight Ep.30
นักกายภาพบำบัด
ทางด้านกีฬา

Highlight Ep.31
เจ้าของธุรกิจที่ปรึกษา
ธุรกิจอาหาร

Highlight Ep.32
ล่ามภาษามือ

Highlight Ep.33
เจ้าหน้าที่สื่อสารสัตวแพทย์

Highlight Ep.34
Maintenance Engineer

Highlight Ep.35
ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัย

Highlight Ep.36
ผู้ช่วยสถานีวิจัยสัตว์ป่า

Highlight Ep.37
ผู้ช่วยพยาบาล
(ต่างประเทศ)

Highlight Ep.38
นักเทคนิคการแพทย์

Highlight Ep.39
นักฟิสิกส์การแพทย์

Highlight Ep.40
อาจารย์แพทย์

Highlight Ep.41
ผู้แทนจำหน่ายน้ำยาทางการแพทย์

Highlight Ep.42
เจ้าหน้าที่พัฒนา
เพื่อความยั่งยืน

Highlight Ep.43
พยาบาลวิชาชีพ
(พยาบาลผู้ป่วยใน)

Highlight Ep.44
ผู้กำกับภาพยนตร์
(Freelance)

Highlight Ep.45
นักวิจัยเครื่องสำอาง

Highlight Ep.46
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

Highlight Ep.47
Communications Manager

Highlight Ep.48
นักดนตรีเชลโล

Highlight Ep.49
Process Engineer

Highlight Ep.5
Customer Experience Thailand Trainer

อาชีพนี้ทำอะไร | We Mahidol