กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านอาชีพ และ Job fair


บริการ STEM One-Stop-Service…
บริการ STEM One-Stop-Service…
พื้นที่ในการหาตำแหน่งงานว่าง-สถานที่ฝึกงาน-งานPart-time…
กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะความเป็นเลิศทางอาชีพนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล…
🎉 ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวด MU Careers VIDEO Contest…
🎉 ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวด MU Careers VIDEO Contest…
Online Mahidol University Job Fair 2022 – กิจกรรมบรรยายหัวข้อ “A good impression at an interview สัม…
Online Mahidol University Job Fair 2022 – กิจกรรมบรรยายออนไลน์พิเศษจาก JOBBKK หัวข้อ “เคล็ดลับคว้าเง…
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “แนะนำอาชีพจากศิษย์เก่า”…
Online Mahidol University Job Fair 2022 – MFEC Public Company Limited…
Online Mahidol University Job Fair 2022 – MFEC Public Company Limited…
Career Consultant…
Online Mahidol University Job Fair 2022…
Personality for Interview ปรับบุคลิกภาพอย่างไร? ให้ได้งาน…
Online Mahidol University Job Fair 2022…
เตรียมพบกับงาน “Grand Opening Mahidol University Career Support Services”…
ขอเชิญชวนนักศึกษามหิดล เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ 🌟 ค้นหาตัวตน ออกแบบอาชีพ 🌟…
How to: เทคนิคการฝึกงาน หรือทำงานแบบมืออาชีพ…
ขอเชิญชวนนักศึกษา และศิษย์เก่าร่วมทดสอบใช้งานระบบ “Online Resume & Job Search”…