กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านอาชีพ และ Job fair


WORKSHOP 2 “CREATING YOUR PROFESSIONAL RESUME”…
WORKSHOP 2 “CREATING YOUR PROFESSIONAL RESUME”…
7 ห้องอาชีพใน “Career roundtable โต๊ะกลมอาชีพ” กิจกรรมแนะแนวเส้นทางสู่อาชีพสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย…
WORKSHOP 3 “Winning on Job Interview : Strategy & Practice” มาแล้ว! Workshop ครั้งที่ 3 ใ…
“Career roundtable โต๊ะกลมอาชีพ” กิจกรรมแนะแนวเส้นทางสู่อาชีพสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ม…
WORKSHOP 2 “CREATING YOUR PROFESSIONAL RESUME”…
Workshop “Designing your life เพราะชีวิตออกแบบได้”…
10 ทักษะสำคัญแห่งอนาคต จาก World Economic Forum 2021…
How to write a resume…
“MUCAP Capture Future Together” โครงการบ่มเพาะความเป็นเลิศทางอาชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล…
เสริมความรู้ด้าน Data Visualization…
“ConNEXT Virtual Job Fair & Career Talk 2021” powered by Techsauce…
การบรรยายพิเศษหัวข้อ “ตอบและถาม การสัมภาษณ์อย่างไร ให้ดู COOL”…
การบรรยายพิเศษหัวข้อ “10 เทคนิคสำคัญการเป็นพนักงานที่โดดเด่นในองค์กร”…
เสริมความรู้ด้านสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency)…
Become a User Experience (UX) Designer…
ขอเชิญนักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ เทคนิคการเพิ่มความสัมพันธ์ในที่ท…
เชิญชวนนักศึกษาจบใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่…
Skill นี้ต้องมี : สายงาน Blockchain Development…