กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านอาชีพ และ Job fair


กิจกรรม Live Learning x Career 2023 ประจำเดือนมกราคม…
กิจกรรม Live Learning x Career 2023 ประจำเดือนมกราคม…
กิจกรรม Live Learning x Career 2023 ประจำเดือนมกราคม…
How To Create the LinkedIn Profile in a Professional Way ✨…
Workshop การทำ Resume ที่ใช่ HR อ่านแล้วชอบ…
MUIC Job Fair and Study Abroad Fair 2023…
แบบสำรวจข้อมูลการได้งานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล…
MU WE Space X New Year…
MUCAP II…
บริการ STEM One-Stop-Service…
พื้นที่ในการหาตำแหน่งงานว่าง-สถานที่ฝึกงาน-งานPart-time…
กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะความเป็นเลิศทางอาชีพนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล…
🎉 ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวด MU Careers VIDEO Contest…
🎉 ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวด MU Careers VIDEO Contest…
Online Mahidol University Job Fair 2022 – กิจกรรมบรรยายหัวข้อ “A good impression at an interview สัม…
Online Mahidol University Job Fair 2022 – กิจกรรมบรรยายออนไลน์พิเศษจาก JOBBKK หัวข้อ “เคล็ดลับคว้าเง…
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “แนะนำอาชีพจากศิษย์เก่า”…
Online Mahidol University Job Fair 2022 – MFEC Public Company Limited…
Online Mahidol University Job Fair 2022 – MFEC Public Company Limited…