TAIWAN JOB FAIR งานแฟร์ดีๆ ที่จะทำให้คุณได้มีโอกาสเข้าร่วมทำงานกับบริษัทชั้นนำในไต้หวัน ที่โดดเด่นทางด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีในด้านต่างๆ จากหลากหลายอุตสาหกรรม

ขอเชิญนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี โท หรือเอก รวมถึงผู้ที่สนใจ ที่ศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ด้านต่างๆ, การผลิต, การเงิน หรือเคมีภัณฑ์ต่างๆ ขอให้ทุกคนเตรียม CV ให้พร้อม!! สำหรับโอกาสในครั้งนี้
ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/DwTkbDnMmEVAqxvD9
.
ผู้ที่ลงทะเบียน พร้อมแนบ CV หรือ Resume และมาสัมภาษณ์ที่มหาลัยมหิดล ศาลายา (*จำกัด* จำนวน 40 ท่านเท่านั้น) จะได้รับของที่ระลึกจากทางไต้หวันไปเลย
ปักหมุด ลงตาราง แล้วมาพบกันวันที่ 20 มีนาคม 2567
ตั้งแต่เวลา 11:00 – 14:30น. (ณ ชั้น 1 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา)
#TaiwanJobFair #MahidolUniversity #CareerConnect #JobOpportunities #TaiwanCompanies #MUSAIS2024