Mahidol University Job Fair 2024

Mahidol Univeristy Job Fair 2024

📣 Mahidol University Job Fair 2024 ได้รวบรวมบริษัทชั้นนำกว่า 100 บริษัท มาเข้าร่วมเปิดรับสมัครงาน/ ฝึกงาน และอื่นๆ

📆 ระหว่างวันที่ 9 – 10 เมษายน 2567 เวลา 9.30 – 16.00 น.

📍 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

👥นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป สามารถลงทะเบียนที่หน้างานได้ ตั้งแต่เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป

ทุกวันนี้โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุค Digital transformation การมาถึงของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ จะช่วยผลักดันให้เกิดรูปแบบการทำงานที่ล้ำสมัยและตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากขึ้น (โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Y และ Gen Z) ดังนั้นหลายองค์กรจึงให้ความสำคัญในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ เพราะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมและเป็นประโยชน์แก่องค์กรได้ในอนาคต

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองกิจการนักศึกษา เห็นถึงความสำคัญในการเลือกเส้นทางอาชีพของนักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดโครงการ Mahidol University Job Fair 2024 เพื่อเป็นสื่อกลางในการพบปะและสมัครงานกับบริษัทชั้นนำกว่า 100 บริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งที่ยังศึกษาอยู่ปัจจุบัน และนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา รวมทั้งศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้เข้าร่วมงานเพื่อเลือกทำงานในสายอาชีพที่สนใจ ตรงตามความรู้ ความสามารถของตน และเป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนกับองค์กร อีกทั้งเสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัย กับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในการจ้างงาน
ในวันที่ 9 เมษายน 2567 ประกอบด้วยบูธรับสมัครงานจากสายงานดังต่อไปนี้ 1. สายงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น โรงพยาบาล ผู้ผลิตยาแผนปัจจุบัน ผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ เป็นต้น 2. สายงานด้านสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น Fast-Moving Consumer Goods ธุรกิจค้าส่ง นำเข้า ธุรกิจสิ่งทอ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจอาหารแปรรูป เป็นต้น 3. สายงานบริการ เช่น ธุรกิจการบิน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยว เป็นต้น 4. สายงานด้านการศึกษาและบริษัทรับสมัครงานโดยตรง เช่น กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น
ในวันที่ 10 เมษายน 2567 ประกอบด้วยบูธรับสมัครงานจากสายงานดังต่อไปนี้ 1. สายงานด้านวิศวกรรม/สิ่งแวดล้อม/พลังงาน เช่น ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจเครื่องจักรในการก่อสร้าง ธุรกิจเคมีภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง โลจิสติกส์ ค้าเชื้อเพลง เป็นต้น 2. สายงานด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น ธุรกิจผลิตวัสดุในอุตสาหกรรมรถยนต์ ผลิตยางรถยนต์ และชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นต้น 3. สายงานด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล เช่น ดาต้าเซ็นเตอร์ โครงสร้างพื้นฐานทางไอที ระบบสารสนเทศ พัฒนาซอฟต์แวร์ Start-up E-Commerce เป็นต้น 4. สายงานด้านการเงิน/การธนาคาร/การประกันภัย 5. บริษัทรับสมัครงานโดยตรง เช่น กองทรัพยากรบุคคล ม.มหิดล เป็นต้น

กำหนดการวันที่ 9-10 เมษายน 2567

 • เวลา 08.00 – 09.30 น.  ผู้ประกอบการติดตั้งบูธ ประชุมเตรียมความพร้อม ซักซ้อมขั้นตอนกิจกรรมกับผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย
 • เวลา 09.30 – 16.00 น.  เปิดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานและเปิดให้เข้างาน
 • เวลา 10.00 – 10.10 น.  พิธีเปิด กล่าวขอบคุณผู้ร่วมโครงการ Mahidol University Job Fair 2024
  พร้อมแจกรางวัล Lucky Draw สำหรับผู้เข้าร่วมงาน โดย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (หรือผู้แทน)
 • เวลา 10.10 – 10.15 น.  ถ่ายรูปหมู่ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร และตัวแทนผู้ประกอบการ หรือหน่วยงานภาครัฐ พร้อมมอบของที่ระลึก 
 • เวลา 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน
 • เวลา 15.45 –  16.00 น.  สรุปกิจกรรม พร้อมแนะนำขั้นตอนการแลกรับของที่ระลึก

รายชื่อผู้ประกอบการเข้าร่วมออกบูธ

 1. บริษัท โรงงานเภสัชกรรมเกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
 2. บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด
 3. โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
 4. โรงพยาบาลศิครินทร์
 5. บริษัท เจตนิน จำกัด
 6. บริษัท เคนดอลล์-แกมมาตรอน จำกัด
 7. บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน ) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
 8. ESSILORLUXOTTICA
 9. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 10. Zuellig Pharma Limited
 11. โรงพยาบาลราชธานี
 12. บริษัท ดานอน สเปเชียลไลซ์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
 13. บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด
 14. บริษัท แพนดอร่า โปรดักชั่น จำกัด
 15. Lotus Bedding Group
 16. บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 17. บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (Central Group)
 18. บริษัท กูร์เม่ท์ พรีโม่ จำกัด
 19. บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 20. บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
 21. บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด
 22. Thai Beverage Public Company Limited
 23. Reckitt Benckiser
 24. บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 25. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
 26. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)
 27. บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
 28. Minor International Public Company Limited
 29. บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด
 30. บริษัท รีพับบลิค ฟู้ดส์ จำกัด
 31. บริษัท คิงส์ เทคโนมิกซ์ จำกัด
 32. บริษัท เดอร์มา เฮลท์ จำกัด
 33. บริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์)
 34. ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) (แม็คโคร)
 35. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (Bangkok Airways)
 36. บริษัท โซเนวา (ไทยแลนด์) จำกัด (Soneva)
 37. Mövenpick BDMS Wellness Resort
 38. Millennium Hilton Bangkok
 39. บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด
 40. บริษัท โรแยลคลีฟ บีช โฮเต็ล จำกัด
 41. บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด
 42. Jobs DB Recruitment (Thailand) Limited
 43. บริษัท จัดหางาน ชินเซอิ โซลูชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
 44. SEEN By BASE Playhouse
 45. Mission To Top U (บริษัท ภัคอนันต์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด)
 46. LEARN Corporation
 47. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 48. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
 49. กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล
 50. Center for Professional Assessment (Thailand)
 51. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 52. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)
 1. Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited
 2. Dextra Holding Services Co., Ltd.
 3. บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
 4. SCG บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 5. บริษัท เบเยอร์ จำกัด
 6. บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
 7. บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 8. FORVIA Faurecia (Thailand)
 9. บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด
 10. บริษัท เจ็น คอนเน็คท์
 11. บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 12. TOYOTA GROUP
 13. บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด
 14. บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด
 15. บริษัท แสตนดาร์ด แคน จำกัด
 16. บริษัท ซอฟท์ไทย แอพลิเคชั่น จำกัด
 17. บริษัท ติงค์ บลู เดต้า จำกัด
 18. Trinity Roots Co., Ltd.
 19. CLEVERSE (Cleverse Corporation Co., Ltd.)
 20. บริษัท โกไฟว์ จำกัด
 21. EdVISORY Co., Ltd.
 22. Finema Co., Ltd.
 23. Round 2 Solutions Co.,Ltd.
 24. บริษัท จินหัว ซิงค์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
 25. ASAPH CO., LTD.
 26. ALTATRONIC INTERNATIONAL CO., LTD.
 27. บริษัท เอ็มวี คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด
 28. บริษัท สิริซอฟต์ จำกัด (มหาชน) (Sirisoft Public Company Limited)
 29. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 30. Amarin Group
 31. National ITMX Company Limited
 32. QMB Co., Ltd.
 33. Humanica Public Company Limited
 34. Freewill Solutions Co., Ltd.
 35. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)
 36. บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 37. NOBLE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
 38. BDO Thailand (BDO BUSINESS SERVICES COMPANY LIMITED)
 39. PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. (PWC)
 40. ธนาคารแห่งประเทศไทย
 41. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 42. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 43. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 44. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 45. บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 46. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 47. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 48. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 49. กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล
 50. Center for Professional Assessment (Thailand)
 51. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 52. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)

หมายเหตุ รายชื่อผู้ประกอบการเข้าร่วมออกบูธอาจมีการเปลี่ยนแปลง

Contact Us: Mahidol University Careers Service