ติดต่อ

ติดต่อ

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที่ 999 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 0 2849 4524
E-mail : mahidolcareers@mahidol.ac.th

แผนที่เดินทางกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล