วิธีการใช้งาน Mahidol WE Space

“Mahidol We Space แพลตฟอร์มสำหรับค้นหาตัวตนและสำรวจอาชีพ ผ่านคำถามสะท้อนตนเองจาก 7 ภารกิจ ที่สามารถพิมพ์รายงานสรุปผลการสำรวจตนเองสำรวจอาชีพไปใช้สมัครงานได้ พร้อมรับคำแนะนำด้านการเตรียมพร้อมสำหรับการทำงาน รายได้ ไลฟ์สไตล์การทำงาน ความรู้และทักษะ แหล่งเรียนรู้ จากรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่มาจากการสัมภาษณ์และสำรวจข้อมูลอาชีพกับตัวแทนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 396 คน”

เข้าใช้งานได้ที่นี่ https://wespace.mahidol.ac.th/#/