📑 Workshop การทำ Resume ที่ใช่ HR อ่านแล้วชอบ 🧾
💭Resume เรื่องไม่ง่ายของเด็กจบใหม่!! ที่กำลังจะเป็นเรื่องง่าย ๆ
โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์ ที่มี Resume ผ่านมือมาแล้วกว่าพันฉบับ จากช่อง The Hunters เรารู้ คุณรู้
🤵 คุณปณัสย์ ลิมปกาญจน์ (พี่หนุ่ม)
🤵‍ คุณนรเศรษฐ์ ปรัชญากร (พี่นอ)
 
วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้อง MU Mini Theater ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC)
 
นักศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล สามารถลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ – 17 มกราคม 2566
Scan QR CODE หรือ https://bit.ly/ProperResume

จำกัด 80 คน เท่านั้น
 
นักศึกษาจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม(AT) จำนวน 3 ชั่วโมง ด้าน 21st Century Skills หรือ MAHIDOL Core Values

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณอาม กองกิจการนักศึกษา โทร 02-849-4524
#MUCareersservice #MUCareers