🎉ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทั้ง 15 คน ที่ได้ผ่านการสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะความเป็นเลิศทางอาชีพนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 2 (MUCAP ll)
.
⭐️ Pair 1 Mentor พี่เต้ย ⭐️
Mentee
🌟อาบูลียามีน อาลี
🌟วริศรา ชวเมธี
🌟ปุญชรัสมิ์ สุขชัย
⭐️ Pair 2 Mentor พี่อาร์ท ⭐️
Mentee
🌟กิติพงศ์ แซ่จาง
🌟รมิตา ดีพร้อม
🌟สุพิชฌาย์ คำปัญญา
⭐️ Pair 3 Mentor พี่โบว์ ⭐️
Mentee
🌟ชยาภา คะประสิทธิ์
🌟ภทร อุษยาพร
🌟พิมพ์นิภา ตรัยการมั่นมติ
⭐️ Pair 4 Mentor พี่นันต์ ⭐️
Mentee
🌟กฤษณชัย ศรีนครา
🌟ศุภกฤต ตาลน้อย
🌟สุทธิพงษ์ ไชยนาท
⭐️ Pair 5 Mentor พี่จุ๊จุ๊ ⭐️
Mentee
🌟รุชดี ปะหวัง
🌟คนิฐา บุญติด
🌟วิรกานต์ รักชาติ