แนะนำอาชีพตามสายงาน

ผู้สื่อข่าว (NEWS Reporter)

สายงานด้านสื่อสารมวลชนและสื่อ

ทันตแพทย์

สายงานด้าน HR Management

ผู้ฝึกสอนทางด้านประสบการณ์ของลูกค้า

วิศวกรข้อมูล

สายงานวิทยาศาสตร์สุขภาพ

นักผลิตสื่อทางการแพทย์

นักกายอุปกรณ์

นักธรณีศาสตร์ผู้ช่วย