preeyanuch mar

Career Consultant

ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย

Online Mahidol University Job Fair 2022

เตรียมพบกับงาน “Grand Opening Mahidol University Career Support Services”

Site Engineer

ขอเชิญชวนนักศึกษามหิดล เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ 🌟 ค้นหาตัวตน ออกแบบอาชีพ 🌟

ที่ปรึกษาด้านการศึกษา

ผู้สื่อข่าว (NEWS Reporter)

วิศวกรแท่นขุดเจาะน้ำมัน (Engineering drilling rig)

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด