preeyanuch mar

เจ้าของธุรกิจที่ปรึกษาธุรกิจอาหาร

Online Mahidol University Job Fair 2022 – MFEC Public Company Limited

นักกายภาพบำบัดทางด้านกีฬา

Career Consultant

ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย

Online Mahidol University Job Fair 2022

เตรียมพบกับงาน “Grand Opening Mahidol University Career Support Services”

Site Engineer

ขอเชิญชวนนักศึกษามหิดล เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ 🌟 ค้นหาตัวตน ออกแบบอาชีพ 🌟

ที่ปรึกษาด้านการศึกษา