⁉️

โครงการบ่มเพาะความเป็นเลิศทางอาชีพนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 2 (MUCAP II) คืออะไร⁉️⭐️

⭐️โครงการบ่มเพาะความเป็นเลิศทางอาชีพนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 2 (MUCAP II) คืออะไร⁉️⭐️
.
💙 MU ศิษย์เก่าพี่เลี้ยง (Mentor) และ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล (Mentee)
💛CAP โอกาสที่ดีของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่รุ่นพี่ศิษย์เก่าจะได้มาแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์อาชีพ ให้คำแนะนำในการทำงานและการใช้ชีวิตตามสายงานที่สนใจ
.
⭐️MUCAP เป็นโครงการให้คำปรึกษาด้านอาชีพจากศิษย์เก่าพี่เลี้ยง (Mentor) ผู้มากประสบการณ์จากสายอาชีพที่หลากหลาย
.
🌟MUCAP เปิดโอกาสให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเข้ามาค้นหาตนเอง พัฒนาศักยภาพตนเอง ตามสายอาชีพที่สนใจ เป็นโอกาสเก็บประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะ มุมมอง แนวคิด และแนวทางในการทำงานจากศิษย์เก่าพี่เลี้ยง (Mentor)
.
⭐️MUCAP ช่วยสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ของประชาคมมหิดลในหลากหลายสายอาชีพ
.
🌟MUCAP ช่วยเปิดโอกาสที่ดีให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้พูดคุยปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากศิษย์เก่าพี่เลี้ยง (Mentor) อย่างใกล้ชิดไม่มีกั๊ก ในทุกข้อสงสัย ในทุกคำถามเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
.
ติดตามการรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการได้ เร็วๆ นี้!!
.
สอบถามเพิ่มเติม
พี่อาม
โทร.02-849-4524
Email: mahidolcareers@mahidol.ac.th