บริการ STEM One-Stop-Service


🎉ลงทะเบียนฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
.
🔔 ประโยชน์ที่จะได้รับ
บุคคลทั่วไป
– ฝากประวัติสำหรับการสมัครงาน
– ค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมที่ผ่านการรับรองการรับรอง
– ประเมินสมรรถนะทางการอาชีพ
.
ผู้ประกอบการ
– การแจ้งความประสงค์ต้องการกำลังคน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย!!
– การรับรองการจ้างงาน สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า
.
🔔ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://www.stemplus.or.th/oss/
2. คลิกเข้าสู่ระบบ
3. คลิกลงทะเบียน
4. กรอกรายละเอียดข้อมูลทั่วไปให้ครบ
5. เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วจะได้รับอีเมล์
.
📞ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
KX Build
โทร. 02-470-7998 หรือ 064-563-5429 (คุณพรนิภา)