hr-management

ผู้จัดการโครงการ

นักประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

ผู้สื่อข่าว (NEWS Reporter)

ผู้ฝึกสอนทางด้านประสบการณ์ของลูกค้า