สายงานด้านสื่อสารมวลชนและสื่อ

ผู้สื่อข่าว (NEWS Reporter)

นักประชาสัมพันธ์

ผู้สื่อข่าว (NEWS Reporter)