Job fair

“ConNEXT Virtual Job Fair & Career Talk 2021” powered by Techsauce

เชิญชวนนักศึกษาจบใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่

อบรม “10 เทคนิคสำคัญการเป็นพนักงานที่โดดเด่นในองค์กร”

Online Mahidol University Job Fair 2021

โครงการวันสร้างงาน ดงตาล สานฝัน JOB FAIR ครั้งที่ 18

S&T Job Fair Online

การประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 16

JOBFAIR ONLINE BY JOBBKK 2021 ครั้งที่ 3