โครงการวันสร้างงาน ดงตาล สานฝัน JOB FAIR ครั้งที่ 18


ขอเชิญร่วมงานโครงการวันสร้างงาน ดงตาล สานฝัน Job Fair ครั้งที่ 18 วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตรื มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์