เชิญชวนนักศึกษาศึกษาจบใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่


กรมการจัดหางาน เชิญชวนนักศึกษาศึกษาจบใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สําหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com
หรือเลือกดูตำแหน่งงานได้โดย สแกน QR-code