Career tips

10 ทักษะสำคัญแห่งอนาคต จาก World Economic Forum 2021

How to write a resume

เสริมความรู้ด้าน Data Visualization

การบรรยายพิเศษหัวข้อ “ตอบและถาม การสัมภาษณ์อย่างไร ให้ดู COOL”

การบรรยายพิเศษหัวข้อ “10 เทคนิคสำคัญการเป็นพนักงานที่โดดเด่นในองค์กร”

เสริมความรู้ด้านสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency)

Become a User Experience (UX) Designer

ขอเชิญนักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ เทคนิคการเพิ่มความสัมพันธ์ในที่ทำงาน

Skill นี้ต้องมี : สายงาน Blockchain Development

Skill นี้ต้องมี : สายงาน Youtuber และ Video Creator