การบรรยายพิเศษหัวข้อ “ตอบและถาม การสัมภาษณ์อย่างไร ให้ดู COOL”


การบรรยายพิเศษหัวข้อ “ตอบและถาม การสัมภาษณ์อย่างไร ให้ดู COOL
by Sitarut Intapanyo
ตำแหน่ง Senior Recruitment Executive
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2564
ภายใต้งาน Online Mahidol University Job Fair 2021 ร่วมกับ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด