เสริมความรู้ด้าน Data Visualization


แนะนำคอร์สเรียน Data Visualization นำเสนองานรูปแบบต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการจดจำ และเข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น
เรียนรู้ …

·        วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
·        วิธีการนำเสนอภาพข้อมูล หรือ Data Visualization
·        วิธีการนำเสนอเพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจ
·        วิธีการนำเสนอแบบ Dashboard

และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่จะช่วยเราได้รู้จักวิธีการจัดการ และนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจ เพื่อที่ช่วยต่อยอด และนำไปวิเคราะห์ หรือ ศึกษาแนวโน้มการทำธุรกิจได้ในอนาคต

👉 สามารถเรียนรู้ได้แล้ววันนี้ ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่ Mahidol University x LinkedIn Learning