ขอเชิญนักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ เทคนิคการเพิ่มความสัมพันธ์ในที่ทำงาน


ขอเชิญนักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ เทคนิคการเพิ่มความสัมพันธ์ในที่ทำงาน
บรรยายโดย อาจารย์วุฒิชัย บุญครอง วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ด้วยศาสตร์ทางจิตวิทยา
วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex
ศิษย์ปัจจุบัน ได้รับชั่วโมงกิจกรรม 2 ชั่วโมง
ศิษย์เก่า ลุ้นรับรางวัลพิเศษ 10 รางวัล

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://docs.google.com/forms/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พี่แก้ม
โทร. 02-849-4513, 089-9674437
E-mail :  kanokrat.nop@mahidol.ac.th