ขอเชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “แนะนำอาชีพจากศิษย์เก่า”
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565


กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกคณะ ทุกชั้นปี
ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด “MU Careers VDO Contest” การประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “แนะนำอาชีพจากศิษย์เก่า”

สามารถสมัครและส่งผลงานได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.59 น.

รายละเอียดการประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ แนะนำอาชีพจากศิษย์เก่า (MU Careers Video Contest)

ใบสมัครการประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ แนะนำอาชีพจากศิษย์เก่า (MU Careers Video Contest)

ใบสมัครการประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ แนะนำอาชีพจากศิษย์เก่า (MU Careers Video Contest)

รายละเอียดโครงการจัดทำวิดีโอแนะนำอาชีพ ร่วมกับกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Email: mahidolcareers@mahidol.ac.th
หรือ Facebook Page: Mahidol University Careers Service

#MUCareersService