เจ้าของธุรกิจเลี้ยงควายสวยงาม


เจ้าของธุรกิจเลี้ยงควายสวยงาม เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับความชอบในการเลี้ยงควาย ในบางรายเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ บางรายเลี้ยงเพื่อการประกวด และสามารถนำควายไปขาย เพื่อให้เป็นพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ ต่อไป การดูลักษณะของควายไทยที่สวยงามสามารถดูได้จาก 5 ตำแหน่ง คือ 1) ตาแต้มสีขาว 2) แก้มจ้ำมีสีขาว 3) คออ้องมีขนสีขาว 4) ถุงเท้าขาว 5) เขาสวยเป็นทรงคันช้อน
          ในการบริหารธุรกิจการเลี้ยงควายเริ่มจากการสร้างโรงเรือนที่มีความเหมาะสมในการเลี้ยงควาย จัดสรร และควบคุมการทำงานของทีมงานที่ดูแลควาย คัดสรร เสาะหาน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์ควายที่มีลักษณ์ที่ดีมาผสมพันธุ์กับแม่พันธุ์ที่อยู่ในฟาร์ม การจัดเตรียมทีมแพทย์ไว้มากกว่า 1 ทีม เพื่อคอยรักษาในยามฉุกเฉิน และการวางแผนการฉีดวัคซีนให้กับควาย เพื่อป้องกันโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้น ในธุรกิจควายสวยงามรายได้ขึ้นอยู่กับการวางแผนการขาย และอัตลักษณ์ของควายไทย
          การทำธุรกิจจากสิ่งที่ชอบ ทำได้อย่างตั้งใจ และสนุกกับสิ่งนั้น เราจะอยากขวนขวายและเพิ่มเติมความรู้อยู่ตลอด การเป็นเจ้าของธุรกิจคือการที่เราจะต้องอยู่กับธุรกิจนั้นไปตลอด

การเตรียมตัวสู่การประกอบอาชีพ

การเตรียมตัวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจเลี้ยงควายสวยงาม จะต้องเตรียมตัวในด้านต่าง ๆ ดังนี้
– สังเกต และพัฒนา สิ่งของในชุมชน สิ่งของใกล้ตัวนำมาพัฒนาเป็นธุรกิจ
– ศึกษาเรื่องการบัญชี เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำธุรกิจ
– ศึกษาเรื่องการทำธุรกิจผ่านการวิเคราะห์ผ่านโมเดล จากการศึกษาในชั้นเรียน
– ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับควายไทยจากความชอบ และสามารถพัฒนาเป็นธุรกิจของตนเอง
– ศึกษาความรู้เกี่ยวกับสัตว์ที่ตนเองสนใจ
– วางแผน และจัดสรรเงินทุนในการดำเนินธุรกิจ

ทักษะและประสบการณ์

– นำควายที่เลี้ยงไว้เข้าประกวดในกิจกรรมการแข่งขันที่เกิดขึ้น เพื่อให้มีชื่อเสียง และนำมาพัฒนาต่อยอดจนเกิดเป็นธุรกิจ
– ในการเลี้ยงจะต้องควายจะต้องฝึกการฉีดยา รักษาเบื้องต้น เพื่อช่วยให้ควายสามารถมีชีวิตก่อนจะถึงมือสัตวแพทย์
– ศึกษาเรื่องโรคต่าง ๆ ในควาย จากการค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
– ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ จากผู้ที่มีความรู้ จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านควายไทย

การเรียนต่อ

– หากท่านมีความสนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาภาวะผู้ประกอบการ และนวัตกรรม สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cm.mahidol.ac.th/web/index.php/academic-programs/thai-program/ei

แหล่งข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานภายนอก

คลิปวิดีโอที่แนะนำ
This image has an empty alt attribute; its file name is poster-ep19-full-copy-1024x576.jpg
แนะนำอาชีพจากศิษย์เก่า: เจ้าของธุรกิจเลี้ยงควายสวยงา
https://careers.mahidol.ac.th/ep19-owner-thaibuffalo-business/

รายการอ้างอิง

อื่น ๆ 

– ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากกลุ่มใน Facebook เช่น กลุ่มควายงาม ควายไทย กลุ่มควายงามไทยแลนด์ เป็นต้น