นักกิจกรรมบำบัด


นักกิจกรรมบำบัด (Occupational therapist) ทำหน้าที่ในการฟื้นฟูคนไข้ที่มีความผิดปกติทางด้านร่างกาย และจิตใจ รวมไปถึงช่วยเรื่องการเรียนรู้ และพัฒนาการของเด็กให้สมวัยอีกด้วย โดยวัตถุประสงค์ของนักกิจกรรมบำบัดคือ ต้องการให้คนไข้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวัน อย่างดีที่สุดตามศักยภาพของบุคคล เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคมต่อไปได้ ในการทำงานของนักกิจกรรมบำบัดจะได้รับข้อมูลมาจากแพทย์ โดยนักกิจกรรมบำบัดจะเริ่มจากการประเมินศักยภาพของคนไข้ วางแผนและตั้งเป้าหมายการรักษาแบบระยะสั้นและระยะยาว หลังจากวางแผนแล้วจะนำคนไข้เข้าสู่กระบวนการรักษา และมีการประเมินผลการรักษาว่าเป็นอย่างไร เมื่อจบกิจกรรมจะมีการส่งข้อมูลกลับไปที่คุณหมอเพื่อประเมินว่าคนไข้มีความจำเป็นต้องกลับเข้าสู่กระบวนการของกิจกรรมบำบัดอีกหรือไม่ โดยมีเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 15,000 บาท

การเตรียมตัวสู่การประกอบอาชีพ

การเตรียมตัวสู่การเป็นนักกิจกรรมบำบัด (Occupational therapist) จะต้องเตรียมตัวในด้านต่าง ๆ ดังนี้
เริ่มจากการโทรไปสถานประกอบการที่เราต้องการสมัครเพื่อสอบถาม วัน-เวลา ทำงานให้ชัดเจน
– ส่ง Resume ไปยังสถานประกอบการนั้น
– เตรียมตัวในการตอนคำถามเกี่ยวกับอาชีพนักกิจกรรมบำบัด เช่น ทำไมถึงเลือกเรียนกิจกรรมบำบัด ชอบกิจกรรมบำบัดในด้านไหน เป็นต้น
– ต้องสอบเพื่อให้ได้ใบประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบำบัด

ทักษะและประสบการณ์


ประสบการณ์ฝึกงาน
– ประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมใน และนอกรั้วมหาวิทยาลัย
– ประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในสถานประกอบการต่าง ๆ
– ประสบการณ์ทำงาน Part-Time ในโรงพยาบาลที่ให้บริการคนไทยและชาวต่างชาติ
– มีความมุ่งมั่นตั้งใจให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
– ทักษะในการบริหารเวลา
– ทักษะการสังเกต รอบคอบ


การเรียนต่อ


– หากท่านมีความสนใจในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท คณะกายภาพบำบัด สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://graduate.mahidol.ac.th/thai/?p=curriculum&id=6801M02G


แหล่งข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานภายนอก

คลิปวิดีโอที่แนะนำ

รายการอ้างอิง

อื่น ๆ 

– สามารถค้นหางานได้จาก Facebook Group : Occupational Therapist Jobs in Thailand
– สามารถเป็นวิทยากรด้านกิจกรรบำบัดได้
– สามารถเปิดธุรกิจด้านกิจกรรมบำบัดเป็นของตนเองได้