สายงานด้านกีฬา

นักกายภาพบำบัดทางด้านกีฬา

ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย