อาชีพแห่งอนาคต

อาจารย์ประจำสาขาดนตรีบำบัด

อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์

อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ และศูนย์นาโนเทคโนโลยี

อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรี Jazz

อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี

อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี

อาจารย์ประจำภาควิชา Biomedical Engineering

ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Selvedgework

นักวิจัยสเต็มเซลล์