Skill นี้ต้องมี : สายงาน Application Development  


ทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานสายนักพัฒนาแอพพลิเคชั่น “Application Development
สามารถเรียนรู้ได้แล้ววันนี้ ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่ Mahidol University x LinkedIn Learning