เทคนิคการเขียน Resume และการสัมภาษณ์งาน


กองกิจการนักศึกษา ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนนักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล เตรียมพร้อมเข้าสู่โลกการทำงาน กับการอบรมในหัวข้อ
เทคนิคการเขียน Resume และการสัมภาษณ์งาน
โดยวิทยากร คุณตรีทิพย์ ขจรกล่ำ Recruitment Professional – Chief People Office ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น.
ผ่านระบบ Microsoft Teams

ได้รับชั่วโมงกิจกรรม 2 ชั่วโมง!
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : https://forms.gle/Y5gDvQfbXkXZehyh7
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 พฤษภาคม 2564 นี้เท่านั้น
(จะดำเนินการแจ้งลิ้งก์เข้าร่วมอบรมทางอีเมลที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนมา ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
– พี่แก้ม โทร. 02-849-4513, 089-9674437
E-Mail : kanokrat.nop@mahidol.ac.th
– พี่ทิพย์ โทร. 02-849-4515
E-mail : salintip.sae@mahidol.edu
– พี่นาว โทร. 02-849-4504
E-mail : rattanan.kan@mahidol.edu

รูปภาพจาก https://www.facebook.com/MUOPSA/photos/