Online Mahidol University Job Fair 2022 – เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)


ขอเชิญนักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมกิจกรรมบรรยายออนไลน์พิเศษจากบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กับการบรรยายหัวข้อ “วงจรของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ การเตรียมความพร้อม และเทคนิคในการหางานสำหรับนักศึกษาจบใหม่”
.
📆ประจำวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting และ Facebook Live ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.🕐
.
**กิจกรรมนี้ได้ AT 3 ชั่วโมง (ขอสงวนสิทธิ์ให้ AT เฉพาะนักศึกษาที่มีเวลา Online ในระบบ Cisco Webex ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกิจกรรม)*
.
ลงทะเบียนเพื่อสำรองสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Cisco Webex Meeting ได้ที่นี่ https://forms.gle/gXeruKTmVVNWUbDN9 หรือ SCAN QR CODE
.
*ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ Facebook Live โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
ได้ที่ Facebook Page: กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
________________________________________________
ร่วมสมัครงานออนไลน์กับบริษัทชั้นนำมากมายตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2565 ได้ที่นี่ https://www.jobbkk.com/event/jobfair/index/186
#MUCareersService

การบรรยายหัวข้อ “Way to growth in tech career path”