ครูสอนดนตรีออนไลน์


ครูสอนดนตรีออนไลน์ (Music Teacher Online Course) ทำหน้าที่ในการสอนดนตรีผ่านโปรแกรมออนไลน์ หากนักเรียนยังไม่เข้าใจจะทำการอัดวิดีโอให้กับนักเรียนเพื่อให้ได้เข้าใจวิธีการเล่น และเสียงของเครื่องดนตรีได้ชัดยิ่งขึ้น ในการเรียนการสอนผู้สอนต้องเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการเรียนของนักเรียนแต่ละบุคคลว่ามีความต้องการเป็นอย่างไร จากนั้นครูผู้สอนจะได้วางแผนการสอนได้อย่างถูกต้องให้กับนักเรียน รวมถึงการนัดหมายในการเรียน การสอน รวมถึงโปรแกรมในการเรียนที่สะดวกกับนักเรียน

การเตรียมตัวสู่การประกอบอาชีพ

การเตรียมตัวสู่การเป็นครูสอนดนตรีออนไลน์ (Music Teacher Online Course) จะต้องเตรียมตัวในด้านต่าง ๆ ดังนี้
จบการศึกษาในสาขาดนตรีมาโดยตรง
– เตรียมตัวด้านการสร้างผลงานในช่องทางการสื่อสารของเรา

ทักษะและประสบการณ์

เข้าร่วมการแข่งขัน การประกวดต่าง ๆ 
ได้รับรางวัลทางด้านดนตรี เป็นการการันตีผลงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
– สร้าง Page Facebook ช่อง YouTube และ Line Official 

การเรียนต่อ

– หากท่านมีความสนใจในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในสาขาดนตรี สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://graduate.mahidol.ac.th/thai/?p=curriculum&id=4205M01S

แหล่งข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานภายนอก

คลิปวิดีโอที่แนะนำ

This image has an empty alt attribute; its file name is poster-ep17-hl1x1.jpg
แนะนำอาชีพจากศิษย์เก่า: ครูสอนดนตรีออนไลน์
https://careers.mahidol.ac.th/ep17-music-teacher-online/

รายการอ้างอิง

We Mahidol. (2021, Oct 6). ครูสอนดนตรีออนไลน์ [Video file].  Video posted to https://careers.mahidol.ac.th/ep17-music-teacher-online/

อื่น ๆ