รู้หรือไม่ ? เราสร้างโปรไฟล์ให้น่าสนใจ จาก LinkedIn Learning ได้ด้วยนะ


Linkedin Learning ไม่ได้มีดีแค่เนื้อหา
แต่ยังสามารถทำให้โปรไฟล์ LinkedIn เราน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และเข้าตา HR ที่กำลังมองหาคนเข้าไปทำงานได้ด้วยนะ

หลังจากเรียนจบในแต่ละหลักสูตร อย่าลืม ! เพิ่มทักษะลงในโปรไฟล์บน LinkedIn ง่าย ๆ ได้เพียง Click ” +Add to LinkedIn Profile “

นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล
สามารถลงทะเบียนขอใช้งานระบบ LinkedIn Learning แล้วเริ่มสร้างโปรไฟล์ให้น่าสนใจได้แล้ววันนี้ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
คลิก https://op.mahidol.ac.th/sa/linkedin-learning