LinkedIn Learning

Linkedin Learning

Linkedin Learning เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับบัญชี Linkedin ซึ่งเป็น Social Network ทางด้านอาชีพและธุรกิจ โดยมีหลักสูตรต่าง ๆ มากกว่า 16,700 หลักสูตร อาทิเช่น Programming Languages Illustration Leadership Skills Spreadsheets Drawing Personal Effectiveness Data Analysis

สามารถเข้าดูเว็บไซต์ได้ที่ https://www.linkedin.com/learning/

ลงทะเบียนรับ account จากมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้

Highlight

Communication with Confidence

After Effects 2020 New Features

Career Advice from Some of the Biggest Names in Business

Strategic Thinking