ขอเชิญชวนนักศึกษา และศิษย์เก่าร่วมทดสอบใช้งาน
ระบบ “Online Resume & Job Search”


ขอเชิญชวนนักศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมทดสอบใช้งานระบบ “Online Resume & Job Search”
เพื่อนำความคิดเห็นไปพัฒนาระบบให้สมบูรณ์ต่อไป

เข้าทดสอบระบบได้ทางเว็บไซต์ https://careers.mahidol.ac.th/jobsearch/

ใช้ Mahidol Account เพื่อ Login เข้าใช้งาน
(นักศึกษา: @student.mahidol.ac.th
ศิษย์เก่า: @alumni.mahidol.ac.th)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ mahidolcareers@mahidol.ac.th หรือ Facebook Page: Mahidol University Careers Service