Online Mahidol University Job Fair 2022 – MFEC Public Company Limited


ขอเชิญนักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมกิจกรรมบรรยายออนไลน์พิเศษจากบริษัทชั้นนำ
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) กับ
การบรรยายหัวข้อ “Way to growth in tech career path”

ประจำวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.10 น.
ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting และ Facebook Live

**กิจกรรมนี้ได้ AT 3 ชั่วโมง (ขอสงวนสิทธิ์ให้ AT เฉพาะนักศึกษาที่มีเวลา Online ในระบบ Cisco Webex ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกิจกรรม)*

ลงทะเบียนเพื่อสำรองสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
ผ่าน Cisco Webex Meeting ได้ที่นี่ https://bit.ly/MUJF18MAY

*ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ Facebook Live โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ได้ที่ Facebook Page: กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
________________________________________________
ร่วมสมัครงานออนไลน์กับบริษัทชั้นนำมากมาย
ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2565 ได้ที่นี่ https://www.jobbkk.com/event/jobfair/index/186

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Email: mahidolcareers@mahidol.ac.th
หรือ Facebook Page: Mahidol University Careers Service

#MUCareersService

การบรรยายหัวข้อ “Way to growth in tech career path”