แจ้งเปลี่ยนกำหนดอบรม “ลงทุนหุ้นอย่างมั่นใจ ต้องเข้าใจปัจจัยทางเทคนิค”


ศูนย์บริหารสินทรัพย์ ได้เลื่อน จัดการอบรม “ลงทุนหุ้นอย่างมั่นใจ ต้องเข้าใจปัจจัยทางเทคนิค” วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. เนื่องจากวิทยากรมีปัญหาด้านสุขภาพ
ในครั้งนี้ขอแจ้งวันอบรมเป็นวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Webex ** โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย **

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยการสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ https://forms.gle/XpgY33Y3uLXeZMQ17

หมายเหตุ : ท่านใดที่ลงทะเบียนไปเมื่อครั้งที่แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนในครั้งนี้อีก

รูปภาพจาก https://www.facebook.com/MUOPSA/photos/