สายงานด้านการท่องเที่ยวและการบริการ

นักบิน (กัปตัน) Pilot