Highlight Exclusive Video

Highlight ตอนที่ 18 นักวิจัยกีฏววิทยา

Highlight ตอนที่ 15 Digital Content Creator

Highlight ตอนที่ 14 Research Engineer

Highlight ตอนที่ 13 Project Manager

Highlight ตอนที่ 12 นักประชาสัมพันธ์

Highlight ตอนที่ 11 นักธรณีฟิสิกส์

Highlight ตอนที่ 10 กัปตันสายการบิน

Highlight ตอนที่ 9 ทันตแพทย์

Highlight ตอนที่ 6 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

Highlight ตอนที่ 8 ผู้สื่อข่าว