Mahidol Alumni Admin

Highlight ตอนที่ 42 เจ้าหน้าที่พัฒนาเพื่อความยั่งยืน

Highlight ตอนที่ 41 ผู้แทนจำหน่ายน้ำยาทางการแพทย์

Highlight ตอนที่ 40 อาจารย์แพทย์

Highlight ตอนที่ 39 นักฟิสิกส์การแพทย์

Highlight ตอนที่ 38 นักเทคนิคการแพทย์

Highlight ตอนที่ 37 ผู้ช่วยพยาบาล (ต่างประเทศ)

Highlight ตอนที่ 36 ผู้ช่วยสถานีวิจัยสัตว์ป่า

Online Mahidol University Job Fair 2022 – กิจกรรมบรรยายออนไลน์พิเศษจาก JOBBKK หัวข้อ “เคล็ดลับคว้าเงินเดือนหลักแสนก่อนอายุ 30”

Highlight ตอนที่ 35 ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัย

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอ
ในหัวข้อ “แนะนำอาชีพจากศิษย์เก่า”