Skill นี้ต้องมี : สายงาน AI Engineer


ทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานสายนักพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์ “AI Engineer
สามารถเรียนรู้ได้แล้ววันนี้ ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่ Mahidol University x LinkedIn Learning