แนะนำอาชีพจากศิษย์เก่า

เป็นแหล่งรวมวิดีโอแนะนำอาชีพจากศิษย์เก่า เพื่อเป็นการแนะแนวทางให้นักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ให้ได้แรงบัลดาลใจและข้อมูลที่มีประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพ ให้ได้งานในบริษัทหรือองค์กรที่มีชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ  ซึ่งวิดีโอแนะนำอาชีพจะเป็นการสัมภาษณ์ศิษย์เก่าและบุคคลในอาชีพต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้รับชมทราบว่าหลังสำเร็จการศึกษาแล้วนั้นสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง ในแต่ละอาชีพต้องเตรียมตัวสมัครงานอย่างไร


ERP System Consultant

Youtuber

การท่องเที่ยวและการโรงแรม

Beauty Blogger

ครูสอนภาษาอังกฤษออนไลน์

นักเขียนนิยายวาย

Beauty Blogger

Beauty Blogger

Beauty Blogger