สิทธิประโยชน์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการแสดง Virtual ID Card ผ่าน We Mahidol Application

1. เปิด We Mahidol Application แล้วเลือก “Login”
หมายเหตุ สำหรับผู้เข้าใช้งานครั้งแรก เลือก “Register (Alumni)” เพื่อลงทะเบียนรับ Account สำหรับใช้งาน
วิธีลงทะเบียนศิษย์เก่า คลิก

2. กรอกข้อมูล Username (โดยใช้ Email: @alumni.mahidol.ac.th หรือ u ตามด้วยรหัสนักศึกษา หรือ g ตามด้วยรหัสนักศึกษา) พร้อมกรอก Password ที่ท่านได้ตั้งไว้ในขั้นตอนการเปิดใช้งานบัญชีประเภทศิษย์เก่า

3. เลือกเมนู “Virtual ID”

4. Virtual ID Card จะแสดงดังภาพ สามารถใช้ Virtual ID Card เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้ ตามที่เงื่อนไขกำหนด