การศึกษา/ วิชาการ

TABLE ACTION

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และบริการด้านอาชีพ)

การศึกษา/ วิชาการ : การศึกษา/วิชาการอื่นๆ

รูปแบบงาน: งานประจำ

ตำแหน่ง:  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

ปิดรับสมัคร 13 พ.ย. 66

เงินเดือน:  20,090 บาท

11/10/2023 10:33:56 AM

Details สมัครงาน