การศึกษา/ วิชาการ

TABLE ACTION

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษา/ วิชาการ : นักบริหารความเสี่ยง

รูปแบบงาน: งานประจำ

จำนวนที่รับ: 3 อัตรา

เงินเดือน(บาท): 20,090 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน: งานบริหารความเสี่ยง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

4/26/2022 3:42:17 PM

Details สมัครงาน

คณะทันตแพทยศาสตร์

การศึกษา/ วิชาการ : นักวิเทศสัมพันธ์

รูปแบบงาน: งานประจำ

จำนวนที่รับ: 1 อัตรา

เงินเดือน(บาท): 20,090 บาท

เวลาทำงาน: เวลาราชการ

สถานที่ปฏิบัติงาน: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

5/30/2021 8:40:13 PM

Details สมัครงาน