การแพทย์

TABLE ACTION

ICARE HEALTH

การแพทย์ : เภสัชกร

รูปแบบงาน: งานประจำ

เภสัชกรประจำร้านยาในหลายสาขา 

รายได้เริ่มต้น 34,000 บาท/ เดือน 

11/2/2022 10:46:24 AM

Details สมัครงาน

CPF บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

การแพทย์ : สัตวแพทย์

รูปแบบงาน: งานประจำ

 

CPF Future Leader Program (FLP) สาขา สัตวบาล 

📌สถานที่ปฏิบัติงาน:
สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ และหมุนเวียนทุก 6 เดือน

7/12/2022 7:46:25 AM

Details สมัครงาน

มหาวิทยาลัยมหิดล

การแพทย์ : พยาบาล

รูปแบบงาน: งานประจำ

สังกัด: กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดรับสมัคร :30 พฤษภาคม 2565 - 17 มิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อ :28 มิถุนายน 2565

5/31/2022 10:38:13 AM

Details สมัครงาน

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

การแพทย์ : แพทย์แผนไทย

รูปแบบงาน: งานประจำ

ตำแหน่ง “แพทย์แผนไทยประยุกต์”

จำนวน 1 อัตรา

ระยะเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 13 มิ.ย. 65

5/27/2022 3:58:26 PM

Details สมัครงาน

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การแพทย์ : แพทย์

รูปแบบงาน: งานประจำ

จำนวนที่รับ: 1 อัตรา

เงินเดือน(บาท): 20,090 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน: หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

4/26/2022 3:53:36 PM

Details สมัครงาน

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การแพทย์ : เทคนิคการแพทย์

รูปแบบงาน: งานประจำ

จำนวนที่รับ: 1 ตำแหน่ง 

เงินเดือน(บาท): 20,090++ ยังไม่รวมค่าใบประกอบวิชาชีพ, ค่า พตส., และค่าตอบแทนเวรนอดเวลาราชการ

6/16/2021 10:41:52 AM

Details สมัครงาน

สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

การแพทย์ : นักวิชาการสาธารสุข

รูปแบบงาน: งานประจำ

จำนวนที่รับ: 2 อัตรา

เงินเดือน(บาท): 17,250 บาท

 

6/14/2021 11:35:26 AM

Details สมัครงาน

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

การแพทย์ : เภสัชกร

รูปแบบงาน: งานประจำ

ตำแหน่ง: เภสัชกร - ฝ่ายผลิตไอโซโทปรังสี
จำนวน: 1 อัตรา

กรอบอัตราเงินเดือน(บาท): 28,000 - 52,000 บาท

เวลาทำงาน: เวลาราชการ

สถานที่ปฏิบัติงาน:

  • สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานจตุจักร กรุงเทพมหานคร ฯ
  • สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

รับสมัครถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564

6/14/2021 10:51:36 AM

Details สมัครงาน

ณ สมดุลย์ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนาสมดุลชีวิตองค์รวม

การแพทย์ : แพทย์แผนไทย

รูปแบบงาน: งานประจำ

จำนวนที่รับ:  2 ตำแหน่ง

เงินเดือน(บาท): -

เวลาทำงาน: -

สถานที่ปฏิบัติงาน: 194/9 ซ.พชรเกษม16 แยกอำนวยสุข 2 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600

(ยินดิรับคนพิการ)

4/29/2021 8:59:47 AM

Details สมัครงาน

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

การแพทย์ : พยาบาล

รูปแบบงาน: งานประจำ

จำนวนที่รับ: 8 อัตรา

เงินเดือน(บาท): 20,090 บาท

เวลาทำงาน: วันและเวลาราชการ

สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

(ยินดิรับคนพิการ)

4/28/2021 9:14:35 AM

Details สมัครงาน