Card image

Knight Frank

ปรึกษาการขาย

กรุงเทพมหานคร: เขต พระนคร, พระบรมมหาราชวัง


ตำแหน่งงาน

ขาย: ปรึกษาการขาย

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน: งานประจำ

ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ (Sales)

จำนวนที่เปิดรับ:  3 อัตรา

หน้าที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติ

ข้อมูลติดต่อ

ประกาศ ณ วันที่ 3/16/2022 1:13:00 PM/ แก้ไขล่าสุด 3/16/2022 1:14:34 PM


สมัครงาน บันทึกงาน Back to List